Аз също съм Катрин Деньов (Moi aussi, je suis Catherine Deneuve)

de Pierre Notte

Texte original : Moi aussi je suis Catherine Deneuve traduit par Vladimir Petkov

Présentation

Социална сатира под формата на едно малко, странно и налудничаво кабаре.
Една безпомощна майка „води преговори“ както може с трите кризи за самоличност на своите деца: едната се обезобразява, другата не говори, а третата решава, че е Катрин Деньов. Владимир Петков е поставил пиесата на Пиер Нот „Аз също съм Катрин Деньов“ в жесток, смешен, свиреп и осезателен вариант.