theatre-contemporain.net artcena.fr

Höchst och winter

de Lars Norén

Écrit en 1990 - suédois

Présentation

Ett drama om familjen 0'Neill. Euguen O'Neill - en av vår tids mest produktiva dramatiker och förnyare av den amerikanska teatern. Om konflikterna mellan honom, husturn Carlotta och hans två söner handlar Lars Noréns nya pjäs som får sin premiär på Dramaten i Stockholm i februari 1991.

Nombre de personnages

  • 2 homme(s)
  • 3 femme(s)
  • Autorisation de traduction

    Toute traduction pour un usage non privé est strictement interdite sans autorisation.

    Contactez l'éditeur pour toute demande de traduction