Ne plus afficher cette publicité - Je m'abonne - Je suis abonné(e)
Accueil de « Llengua materna Mameloschn »

Llengua materna Mameloschn

+ d'infos sur le texte de Marianna Salzmann traduit par Maria Bosom
lecture dirigée par Thomas Sauerteig

Tres dones, tres generacions, tres conjunts d’aspiracions: àvia, mare i filla. Les dependències socials es repeteixen i varien a través de les generacions: com era la vida d’una dona jueva fa 50 anys a la República Democràtica Alemanya i què implica avui dia? Llengua materna Mameloschn planteja preguntes sobre la identitat dels personatges, on pertanyen i la seva pàtria, que es contraposen al rerefons d’un antisemitisme latent molt habitual a la RDA, de la qual la mare té records amargs. Tot i que algunes coses han canviat des de llavors i ara gaudeixen de diferents llibertats, les preguntes sobre la llibertat i sobre com dur una vida autònoma segueixen sent les mateixes.

imprimer en PDF - Télécharger en PDF

Ces fonctionnalités sont réservées aux abonnés
Déjà abonné, Je suis abonné(e) Voir un exemple Je m'abonne

Ces documents sont à votre disposition pour un usage privé.
Si vous souhaitez utiliser des contenus, vous devez prendre contact avec la structure ou l'auteur qui a mis à disposition le document pour en vérifier les conditions d'utilisation.